O nás

Jsme nezisková organizace Česko-vietnamský vzdělávací institut, z.s., s pracovištěm v Praze a v Hanoji. Vytváříme projekty, které přispívají k pozitivní integraci všech generací Vietnamců do majoritní společnosti. Naše unikátnost na rozdíl od jiných neziskovek zaměřujících se na vietnamskou komunitu je v tom, že jsme mladý česko-vietnamský tým. Rádi bychom už tím, šli příkladem. Nicméně to, že se zaměřujeme především na vietnamskou menšinu neznamená, že by nemáme zájem i ostatní národnostní menšiny v ČR. 

 

Poslání institutu:

 • zachování kultury a jazyka,
 • ochrana a zajištění možnosti svobodného přístupu ke vzdělání,
 • rozvoj svobodného a kreativního myšlení,
 • propojení a integrace české a vietnamské společnosti a jejich kultury,
 • zajištění rovnocenných pracovních příležitostí

Hlavní činnost institut uskutečňuje zejména prostřednictvím:

 • pořádání přednášek, seminářů, workshopů, konferencí a vzdělávacích akcí pro veřejnost,
 • tlumočení a překlady (česko-vietnamské, vietnamsko-české)
 • zastupování zájmů členů institutu ve vztahu k národním i mezinárodním organizacím, asociacím a institucím či jiným podobným seskupením či orgánům,
 • vedlejší činností, které umožní institutu získat odborné informace, publikace, znalosti, možnosti, jakož i další prostředky (včetně finančních) za účelem naplňování poslání a činností ČVVI a podpory jejích členů.

K podpoře poslání institutu a hlavní činnosti vyvíjí institut dále vedlejší činností:

 • publikační činnost,
 • přednáškovou činnost,
 • školící činnost,
 • poradenskou a konzultační činnost,
 • překladatelství a tlumočení

 

Historické okénko

Česko-vietnamský institut z.s. vznikl přejmenováním neziskové organizace TNSV Brno. Cílem neziskovky bylo sdružovat mladé vietnamské studenty a pomáhat jim v osobním rozvoji během jejich studia i života v ČR. Odštěpení a přejmenování organizace z TNSV Brno na Česko-vietnamský vzdělávací institut z.s. považujeme za další krok ve vývoji neziskovky v silnou instituci s cílem šíření českého vzdělávacího systému a integrace vietnamské menšiny v ČR. Podpora vzájemného vzdělání mládeže a studentů jak v ČR, tak i ve Vietnamu.

Zpět do obchodu